Waarom toetsen in het bao

Gepubliceerd op 23 februari 2023 om 16:35

Spannend voor je kind toch? Het maken van al die toetsen. Is dat nou echt nodig?  En wat heb je aan de resultaten? 

Een toets is een instrument voor het meten van de kennis en vaardigheden die je kind zich door middel van het volgen van onderwijs op een bepaald vakgebied eigen heeft gemaakt. In het basisonderwijs wordt veelal gewerkt met twee soorten toetsen: methodetoetsen en methode onafhankelijke-toetsen.

Methodetoetsen:

Methodetoetsen zijn toetsen die een uitgever bij haar methode levert voor bijvoorbeeld taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ze worden aan het einde van elk hoofdstuk afgenomen om te controleren of de leerling de nieuw aangeboden lesstof al dan niet beheerst. Hierdoor weet de leerkracht vervolgens of de leerling nog extra herhaling nodig heeft, of dat hij of zij verder kan met moeilijkere leerstof. 

methodeonafhankelijke-toetsen:

Bijvoorbeeld de halfjaarlijkse CITO-, Boom of DIA-toetsen zijn juist methode-onafhankelijk. Dit type toetsen bevat opgaven van uiteenlopende moeilijkheidsgraad en geven een objectief beeld van de prestaties van je kind ten opzichte van alle Nederlandse basisschoolleerlingen. Deze toetsen laten zien waarin jouw kind al heel goed is en waarin het zich nog kan ontwikkelen. Met de scores en bijbehorende grafiekjes kun je als ouder ook gemakkelijk zien welke groei jouw kind het afgelopen half jaar heeft doorgemaakt. Per vak wordt zo ook duidelijk zichtbaar gemaakt of je kind op het niveau zit wat bij zijn leerjaar past. Een leerkracht kan vervolgens beoordelen of een kind het komende half jaar vaker meer instructie nodig heeft, of bijvoorbeeld juist vaker meteen zelfstandig aan de slag mag. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.