STAPPENPLAN

  1. Telefonische intake, waarin de hulpvraag van je kind duidelijk wordt.

  2. Contact opnemen met de leerkracht van je kind voor overleg en leerresultaten.

  3. Afnemen van een aantal bij de hulpvraag passende kwalitatieve toetsen.

  4. Door de intake, de toetsresultaten van school en de observaties en toetsresultaten van Slimmerik te combineren, wordt duidelijk wat je kind al geleerd heeft en ook wat hij/zij nog moet oefenen.

  5. Het maken van een plan van aanpak, dat je per e-mail ontvangt. In dit plan leest u in het kort alle bevindingen met advies over vervolgmogelijkheden. We hebben dit al besproken tijdens de eerste vier lessen, dus de inhoud van het plan zal geen verrassing voor je zijn.

  6. Oefenen voor de leerdoelen uit het plan van aanpak, met twee evaluaties per jaar, waardoor het plan van aanpak actueel blijft.