WERKWIJZE

In het plan van aanpak, dat je aan het eind van de startperiode gemaild krijgt, staan de 'aandachtsgebieden', oftewel de leerdoelen waarvoor jouw kind bijles ontvangt. Hiervoor worden de (methode-onafhankelijke) leerdoelen en leerlijnen van het basisonderwijs gebruikt. Omdat elk nieuw leerdoel voortbouwt op het vorige wordt deze volgorde zorgvuldig gekozen.

Slimmerik start met de lessen op het punt waar jouw kind bepaalde, specifieke, lesstof nog niet volledig beheerst. Deze lesstof wordt op (diverse) concrete manieren aangeboden. Vervolgens komen de volgende leerdoelen aan bod, waarbij zo af en toe een korte herhaling  van voorgaande leerdoelen wordt ingebouwd, om te voorkomen dat jouw kind terugvalt.

Deze aanpak zorgt ervoor dat jouw kind succes ervaart en waarborgt een solide basis per vakgebied. Dat zorgt ervoor dat jouw kind met zelfvertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs kan maken. 

leermaterialen

Om de lessen voor jouw kind afwisselender, zinvoller en leuker te maken, worden meestal leermaterialen in plaats van werkbladen gebruikt. Deze materialen zijn zeer divers, sluiten altijd aan op de vastgestelde leerdoelen en zetten je kind aan tot handelen, waardoor leren net even anders voelt.