TARIEVEN

1. Intake

inhoud:

  • Een telefonische intake van een half uur

tarief: gratis

2. Start-pakket

inhoud:

  • contact met de leerkracht.

  • 4 lessen, waaronder het afnemen van kwalitatieve toetsen.

  • een plan van aanpak.

tarief: Є 455,=

3. Voortgezet-pakket

inhoud:

  • 10 lessen.

  • 1x per half jaar een evaluatie van het plan van aanpak. 

  • 1x per half jaar contact met de leerkracht.

tarief: Є 700,=

4. Losse lessen

tarief: Є 77,50,=

5. Overleg op school

tarief: Є 77,50,=